Α. Πολιτική προστασίας προσωπικού απορρήτου

1. Η χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής Beautly & BeautlyPro γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των όρων χρήσεως και των παρακάτω όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων & απορρήτου. Οι παρακάτω όροι πολιτικής προστασίας αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής Beautly από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας και εγγραφή σε αυτή, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων & απορρήτου που ακολουθούμε. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και πλήρως, παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής Beautly.

2.Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & απορρήτου έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα/εφαρμογή Beautly & BeautlyPro. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η ιστοσελίδα/εφαρμογή μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους διαδικτυακούς τόπους ή εφαρμογές για κινητά (app store) αλλά το Beautly δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων & απορρήτου ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

3. Το Beautly δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων & απορρήτου και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση - επίσκεψη του διαδικτυακού μας τόπου/εφαρμογής και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον διαδικτυακό τόπο/εφαρμογή του Beautly. Όταν δημοσιεύονται αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων & απορρήτου, θα αναθεωρείται από το Beautly και η ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» στην αρχή του παρούσας.

4.Η προστασία των προσωπικών δεδομένων & απορρήτου του χρήστη που επισκέπτεται το Beautly και κάθε είδους υπηρεσία που παρέχεται από το Beautly υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, όπως και το Νόμο 2774/1999 και τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Το Beautly μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψή του επισκέπτη-χρήστη στην ιστοσελίδα μας: (1) διευθύνσεις IP, (2) διακομιστές τομέα, (3) είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (4) είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (5) αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας και (6) τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου και στην προσαρμογή και στην βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών. Προκειμένου να παράσχουμε στον επισκέπτη-χρήστη τις υπηρεσίες μας μπορεί να ζητηθεί από αυτόν να δώσει στο Beautly ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες τον προσδιορίζουν προσωπικά, δηλαδή ορισμένα προσωπικά στοιχεία, στα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημογραφικά στοιχεία όπως ο ταχυδρομικός κώδικας, το φύλο και η ημερομηνία γέννησής, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναζητεί και κάθε πληροφορία και επικοινωνία που παρέχει ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής προς το Beautly. Παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από το Beautly για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια και το Beautly δεν εγγυάται, ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών σας δεδομένων. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα το Beautly σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας από το λογαριασμό σας και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.

5.Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το διαδικτυακό τόπο/εφαρμογή του Beautly με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo Beautly, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει -συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του θεωρούνται εμπιστευτικές και διαβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του Beautly και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του διαδικτυακού τόπου/εφαρμογής του Beautly από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του Beautly. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα/εφαρμογή του Beautly θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη Beautly η για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη - χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Beautly χωρίς καμία αξίωση έναντι του Beautly από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του Beautly και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Beautly με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του Beautly από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων.

6. To Beautly διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα/εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς τους συνεργάτες του, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλέντα από τον επισκέπτη-χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Beautly δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Beautly μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

7.Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την εγγραφή του στην υπηρεσία, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (επαγγελματίες ομορφιάς) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών του Beautly. Περαιτέρω ο διαχειριστής του Beautly θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H ιστοσελίδα/εφαρμογή Beautly & BeautlyPro, τελεί υπό τη διαχείριση της εταιρείας BEAUTLY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας και τη χρήση των υπηρεσιών του Beautly, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Το Beautly αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας/εφαρμογής.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που το Beautly συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ομάδα τoυ Beautly στη διεύθυνση contact@beautly.gr

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα/εφαρμογή Beautly/ BeautlyPro. Οι χρήστες-επισκέπτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η ιστοσελίδα/εφαρμογή μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους διαδικτυακούς τόπους/εφαρμογές, το Beautly ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές, τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω διαδικτυακών τόπων/εφαρμογών.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Το Beautly αποτελεί μία πρωτοποριακή Ιστοσελίδα/εφαρμογή μέσω της οποίας επαγγελματίες στον τομέα της ομορφιάς (περιποίηση νυχιών, μασέρ κλπ) μπορούν να διατηρούν το επαγγελματικό τους προφίλ και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους για ραντεβού στον χώρο σας και αντίστοιχα οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να αναζητούν τον κατάλληλο επαγγελματία βάσει τοπικής εγγύτητας, τομέα υπηρεσιών, αξιολόγησης κλπ και να κλείνουν ραντεβού μέσα από την ιστοσελίδα/εφαρμογή του Beautly και να δουν το κόστος κάθε υπηρεσίας και με τη δημιουργία λογαριασμού μπορούν να κλείνουν με ένα «κλικ» το ραντεβού με τον επαγγελματία ομορφιάς που επιθυμούν. Επίσης, οι επαγγελματίες ομορφιάς μπορούν να εγγραφούν στην εφαρμογή Beautly Pro αποστέλλοντας τα πτυχία/διαπιστευτήρια τους, τους τομείς που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθώς και ολιγόλεπτο οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο να μας συστήνονται και αφού εγκριθεί το αίτημά τους από το Beautly.

Σε περίπτωση απλής περιήγησης στην Ιστοσελίδα/εφαρμογή μας, το Beautly δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται πληροφορίες που μπορεί να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, πέραν των όσων ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα/εφαρμογή μας.

 

Ειδικότερα:

1. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα/εφαρμογή μας

Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα/εφαρμογή μας, εφόσον δεν γίνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα/εφαρμογή μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

• η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,

• ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,

• οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα,

• η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,

• βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και

• πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies).

2. Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας

2.1Προσωπικά δεδομένα των «επαγγελματιών»

O χρήστης που επιθυμεί να δημιουργήσει επαγγελματικό προφίλ μέσω της Ιστοσελίδας/εφαρμογής του Beautly (εφεξής «επαγγελματίας»), καλείται να δημιουργήσει λογαριασμό, εισάγοντας, με τη συγκατάθεσή του, τα εξής στοιχεία που τον προσδιορίζουν προσωπικά:

• Ονοματεπώνυμο

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

• Κωδικό πρόσβασης

• Τομείς που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του

• Μεταφόρτωση φωτοαντιγράφων πτυχίων/διαπιστευτηρίων του επαγγελματία για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που επιθυμεί να προσφέρει

• Ολιγόλεπτο οπτικοακουστικό υλικό που συστήνεται σε εμάς

Για τη δημιουργία λογαριασμού στο Beautly ο «επαγγελματίας» καλείται να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και την Παρούσα Πολιτική, ενώ μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να παράσχει τη συγκατάθεσή του στη λήψη ενημερώσεων (newsletters) από τo Beautly, επιλέγοντας ειδικά το σχετικό πεδίο.

2.2. Προσωπικά δεδομένα των «επαγγελματιών» αφού εγκριθεί η αίτησή τους

Για την on line εγγραφή των επαγγελματιών που επιθυμούν να κάνουν χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του Beautly και, συγκεκριμένα, να διαθέτουν διαδικτυακό προφίλ στο Beautly, καλούνται εφόσον εγκριθεί η αρχική τους αίτηση να συμπληρώσουν φόρμα, κατά την υποβολή της οποίας το Beautly συλλέγει και επεξεργάζεται τις παρακάτω προσωπικές τους πληροφορίες:

• Ονοματεπώνυμο

• Φωτογραφία Προφίλ

• Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

• Διαθεσιμότητα σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό ημερολόγιο που ο επαγγελματίας θα διατηρεί και θα είναι φανερό προς τους χρήστες του Beautly.

  • τις χρεώσεις για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρουν

Για τη δημιουργία λογαριασμού στο Beautly ο επαγγελματίας καλείται να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και την Παρούσα Πολιτική, ενώ μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να παράσχει τη συγκατάθεσή του στη λήψη ενημερώσεων (newsletters) από τo Beautly, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο.

3. Προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται από τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα/εφαρμογή μας:

Ο επαγγελματίας που επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία και αφού συμπληρώσει τη σχετική φόρμα, κατά την υποβολή της οποίας, το Beautly συλλέγει και επεξεργάζεται τα ως άνω στοιχεία, το Beautly αφού εγκρίνει την αίτηση και συμπληρωθεί και η επόμενη φόρμα από τον επαγγελματία διατηρεί και επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα:

• Ονοματεπώνυμο

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

• Κωδικό πρόσβασης

• Φωτογραφία Προφίλ

• Τομείς που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του

• Μεταφόρτωση φωτοαντιγράφων πτυχίων/διαπιστευτηρίων του επαγγελματία για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που επιθυμεί να προσφέρει

• Διαθεσιμότητα σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό ημερολόγιο που ο επαγγελματίας θα διατηρεί και θα είναι φανερό προς τους χρήστες του Beautly.

Το ολιγόλεπτο οπτικοακουστικό υλικό διαγράφεται οριστικά από τα συστήματα του Beautly με την οριστικοποίηση της εγγραφής του επαγγελματία ή αντιστοίχως με την άρνηση της εγγραφής του τελευταίου από το Beautly.

4.Ανήλικοι

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016), θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα του Beautly στη διεύθυνση: contact@beautly.gr.

5. Πληροφορίες που δημοσιοποιούμε στην Ιστοσελίδα/εφαρμογή μας

5.1. Προβαλλόμενα επαγγελματικά προφίλ

Με την ένταξη του επαγγελματία ομορφιάς στην εφαρμογή του Beautly δημιουργείται το ηλεκτρονικό προφίλ αυτού, στο οποίο καταχωρούνται και προβάλλονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών μας στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας οι εξής πληροφορίες που αφορούν τον επαγγελματία ομορφιάς:

• Ονοματεπώνυμο

• Τηλέφωνο και διεύθυνση δηλωθείσας στο Beautly έδρας

• Αξιολόγηση από ένα έως πέντε αστέρια από χρήστες της υπηρεσίας Beautly

• Παρεχόμενες υπηρεσίες και κόστος αυτών

• Παρεχόμενες υπηρεσίες

• Φωτογραφία Προφίλ

• Ηλεκτρονικό ημερολόγιο με διαθέσιμες ώρες για ραντεβού

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Το Beautly χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για τους χρήστες των διαδικτυακών του υπηρεσιών για τους παρακάτω σκοπούς:

• Για την προβολή του επαγγελματικού προφίλ των επαγγελματιών ομορφιάς που έχουν εγγραφεί στο BeautlyPro.

• Για την παροχή στους χρήστες της δυνατότητας οn-line ραντεβού με τους επαγγελματίες ομορφιάς.

• Για την επικοινωνία με τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας/εφαρμογής μας ανάλογα με το περιεχόμενο του αιτήματός τους.

• Για την παροχή στους χρήστες της ιστοσελίδας/εφαρμογής εξατομικευμένου ενημερωτικού υλικού, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

• Για στατιτιστικούς σκοπούς, αναλύοντας τις πληροφορίες που συλλέγουμε προκειμένου να βοηθήσουμε στη βελτίωση του προφίλ των επαγγελματιών ομορφιάς μας, να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου/εφαρμογής, να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του.

• Για ενδεχόμενη παροχή υπηρεσιών τηλεγραμματείας, εφόσον το επιθυμεί ο επαγγελματίας ομορφιάς.

• Για την εν γένει ενημέρωση του κοινού για θέματα ομορφιάς.

• Σε συμμόρφωση προς τις έννομες υποχρεώσεις μας και προς εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με σκοπό την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, την επιβολή συμμόρφωσης προς τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας/εφαρμογής μας και την καθ' οιονδήποτε τρόπο προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των χρηστών μας.

Κατάρτιση προφίλ: Ως κατάρτιση προφίλ (profiling) νοείται η αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση τους για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, δυνάμει της οποίας μπορούν να ληφθούν αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα για το φυσικό πρόσωπο. Το Beautly προβαίνει σε profiling των επισκεπτών-χρηστών και των επαγγελματιών ομορφιάς που κάνουν χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών/εφαρμογών του για τους παρακάτω περιγραφόμενους σκοπούς:

• Για την αποστολή στους χρήστες της Ιστοσελίδας/εφαρμογής οι οποίοι δημιουργούν λογαριασμό στο Beautly ενημερωτικού υλικού σε θέματα ομορφιάς αλλά και προτάσεων για ενδιαφέροντα θέματα ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιλογές τους.

• Για να μπορούν οι χρήστες της Ιστοσελίδας/εφαρμογής να έχουν την προσωπική ασφαλή σελίδα τους, στην οποία μπορούν να βλέπουν το κόστος κάθε υπηρεσίας και το ιστορικό των ραντεβού τους σε επαγγελματίες ομορφιάς οι οποίοι τους παρείχαν αντίστοιχες υπηρεσίες, και να πραγματοποιούν ή/και τροποποιούν εύκολα τα ραντεβού τους.

• Για την προβολή στο διαδικτυακό προφίλ και στο προφίλ σε εφαρμογή του εκάστοτε επαγγελματία ομορφιάς της βαθμολογίας και των αξιολογήσεων των επισκεπτών/χρηστών οι οποίοι πραγματοποίησαν ραντεβού μέσω του Beautly και στην αποστολή σε αυτούς μηνιαίων στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα του προφίλ τους, προκειμένου να τους δοθούν από εμάς προτάσεις για τη βελτιστοποίηση και την αύξηση της επισκεψιμότητάς του.

Το Beautly λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των χρηστών της στα πλαίσια του profiling, αφενός μεν παρέχοντας με αυτοματοποιημένο τρόπο δικαίωμα εναντίωσης στους χρήστες/ασθενείς που λαμβάνουν εξατομικευμένο ενημερωτικό υλικό σε θέματα ομορφιάς, αφετέρου λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης, καθώς και για την προστασία της επαγγελματικής φήμης και της ακεραιότητας των επαγγελματιών ομορφιάς, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στους όρους χρήσης.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Beautly σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και μοιράζεται τις πληροφορίες των χρηστών του μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις. Καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

• Μπορεί να χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Διαδικτυακό μας τόπο/εφαρμογή ή/και τη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων του Beautly, όπως τη διαχείριση της βάσης δεδομένων, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, το τηλεφωνικό κέντρο, την πραγματοποίηση ενεργειών διαδικτυακού μάρκετινγκ. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας.

• Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες σας σε συνεργαζόμενους επαγγελματίες ομορφιάς για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας, όπως για παράδειγμα όταν κλείνετε ραντεβού με κάποιον επαγγελματία ομορφιάς στα πλαίσια της εφαρμογής του Beautly.

• Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς στην περίπτωση που ο Διαδικτυακός μας τόπος/εφαρμογή εξαγοραστεί ή συγχωνευτεί με άλλη εταιρεία ή λάβει χώρα μια παρόμοια επιχειρηματική συναλλαγή. Ωστόσο, ο Διαδικτυακός μας τόπος/εφαρμογή θα σας ενημερώσει τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση εντός του ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας, πριν οι πληροφορίες που σας αφορούν μεταβιβασθούν και υπαχθούν σε διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

• Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για απάτη, εάν συντρέχουν περιστάσεις που εμπεριέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα ή άλλα δικαιώματα και συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης του Διαδικτυακού μας Τόπου/εφαρμογής ή εάν απαιτείται από το νόμο καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.

• Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.

• Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που θα σας γνωστοποιηθούν κατά τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών και κατόπιν συγκατάθεσής σας, εφόσον απαιτείται.

• Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε κλικ, μέσω των cookies, των κλικ σε συνδέσεις ή άλλων μέσων κατά την επίσκεψή σας ή την προβολή διαφημίσεων στην Ιστοσελίδα/εφαρμογή μας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε κατωτέρω στην ενότητα «Cookies».

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Beautly θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε ηλεκτρονική ή/και έγχαρτη μορφή για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων μας ενώπιον Δικαστηρίων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το Beautly δεν πωλεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, ενώ ενδέχεται να τα κοινοποιεί σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική και την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών της. Το Beautly διασφαλίζει συμβατικά τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται για λογαριασμό του τρίτα μέρη.

Το Beautly δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ε.

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα/εφαρμογή και με την επιφύλαξη των διατάξεων ειδικότερης νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως εκάστοτε ισχύει, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε όπως απευθύνετε το σχετικό αίτημά σας στην ομάδα του Beautly στη διεύθυνση:  contact@beautly.gr.

Ο επαγγελματίας που έχει συναινέσει στη λήψη ενημερώσεων από το Beautly, μπορεί να επιλέξει σε κάθε μήνυμα που λαμβάνει να διαγραφεί επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στο τέλος του μηνύματος.

Tυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αναιρεί τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στο Διαδικτυακό μας τόπο, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

 

AΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Beautly λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή μη καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται, τα οποία και ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από το Beautly για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια και το Beautly δεν εγγυάται, ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών σας δεδομένων. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα το Beautly ή τον Data Protection Officer του Beautly, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας από το λογαριασμό σας και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.

Όταν επισκέπτης - χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του Beautly με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo Beautly, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει -συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του θεωρούνται εμπιστευτικές και διαβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του Beautly και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου/εφαρμογής του Beautly από κάποιον επισκέπτη- χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη- χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του Beautly. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα/εφαρμογή του Beautly θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη - χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Beautly χωρίς καμία αξίωση έναντι του Beautly από τον επισκέπτη- χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του Beautly και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Το μέλος-επισκέπτης-χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Beautly με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του Beautly από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη- χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη- χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων.

To Beautly διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη- χρήστη με την ιστοσελίδα/εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς τους συνεργάτες του Beautly, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Beautly δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Beautly μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

• το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,

• το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας

• το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη

• το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας

• το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο

• το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως ένα δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ. Το Beautly παρέχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης εναντίωσης σε κάθε επικοινωνία που αποστέλλει ηλεκτρονικά προς τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στο Beautly.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα στην ομάδα του Beautly στην ηλεκτρονική διεύθυνση  contact@beautly.gr.

Το Beautly δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας καταρχήν δωρεάν, εκτός αν τα αιτήματά σας επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθείτε. To Beautly θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, το Beautly θα σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 

Cookies

Σκοπός

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι να δώσει γενικές κατευθύνσεις για τα θέματα χρήσης των cookies στον ιστότοπο/εφαρμογής του Beautly.

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον browser στον υπολογιστή, στο tablet, στο κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία κάποιος περιηγείται στον ιστότοπο Beautly.

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως το όνομα της Ιστοσελίδας/εφαρμογής από την οποία προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός. Ένα cookie δύναται να παραμείνει στην συσκευή μέχρι και ένα (1) έτος.

Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari κτλ.) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης καθώς και τις συσκευές που χρησιμοποίησε. Επίσης, επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του επισκέπτη (όπως π.χ. τα στοιχεία σύνδεσης -login-, τη γλώσσα κ.α.).

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή του χρήστη, εφόσον αυτά είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδεια του χρήστη, ουσιαστικά είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης - επισκέπτης - συνδρομητής μπορεί να αλλάξει ή να καταργήσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012, ορίζεται ότι η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση.

Αυτό το σύστημα είναι γνωστό και ως «opt-in», σε αντιδιαστολή με το σύστημα «opt-out» που ίσχυε πριν από την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ και επέτρεπε την εγκατάσταση των «cookies» χωρίς τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει προηγουμένως ενημερωθεί και δεν έχει εναντιωθεί στην επεξεργασία.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πάροχος μιας υπηρεσίας διαδικτύου (π.χ. ένα online κατάστημα) ή κάποιος τρίτος (π.χ. διαφημιστικό δίκτυο που προωθεί προϊόντα του μέσω της ιστοσελίδας ενός online καταστήματος), μπορεί να εγκαταστήσει ένα «cookie» μόνον εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μετά από προηγούμενη κατάλληλη ενημέρωσή του.

Η χρήση των cookies διευκολύνει τον Διαδικτυακό Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχει ήδη πραγματοποιήσει σε προηγούμενες επισκέψεις του στην Ιστοσελίδα. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που ο χρήστης επισκεφτεί ξανά τον ιστότοπο/εφαρμογή. Επιπλέον, τα cookies βοηθούν στον έλεγχο της απόδοσης και της επισκεψιμότητας του Διαδικτυακού Τόπου/εφαρμογής, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών του.

Τύποι των Cookies;

Οι βασικοί τύποι των cookies που συνήθως χρησιμοποιούν οι Ιστότοποι/εφαρμογές, περιγράφονται παρακάτω:

1. Απαραίτητα Cookies

Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στη συσκευή σας με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή, βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχετε ζητήσει ρητά. Σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών από την ιστοσελίδα μας.

2. Cookies Επιδόσεων

Χρησιμοποιούμε cookies τρίτου μέρους (Google Analytics) με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας, ενώ λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP). Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα, οι σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε κ.α. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη εκ μέρους μας.

3. Cookies διαφήμισης (third-party cookies)

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα third-party cookies (Google analytics / Search console) για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων, προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις σας. Μέσω ενός μοναδικού αριθμού (ID) αναγνωρίζονται πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ποια διαφήμιση έχει ήδη προβληθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αν έχετε αποκτήσει πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα μέσω μιας διαφήμισης. Έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε την εγκατάσταση των εν λόγω cookies, ενώ στην πολιτική μας παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους και πως μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα έσοδα από τις διαφημίσεις μας δίνουν τη δυνατότητα να σας παρέχουμε έγκυρα, έγκαιρα και ανεξάρτητα τις υπηρεσίες μας, θα σας παρακαλούσαμε να αποδεχθείτε τη χρήση τους από εμάς.

Όταν η Χρήση Cookies Δεν Είναι Επιθυμητή

Σε περίπτωση επιλογής απενεργοποίησης των cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν επαρκώς. Για την διαχείριση και απενεργοποίησή των, παρέχονται οι σχετικές οδηγίες ανά browser:

• Internet Explorer

• Microsoft Edge

• Mozilla Firefox

• Google Chrome

• Apple Safari

• Opera

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Beautly δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση - επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου/εφαρμογής και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο/εφαρμογή του Beautly. Όταν δημοσιεύονται αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα αναθεωρείται από το Beautly και η ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» στην αρχή του παρούσας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες του Beautly, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  contact@beautly.gr