A. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

 

O δικτυακός τόποςhttps://www.beautly.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”), όπως και η ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές ηλεκτρονικές συσκευές (app) με όνομα “Beautly” και «Beautly Pro», ανήκει και είναι υπό τη διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «BEAUTLY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στην Αττική, οδός Αιγαίου πελάγους 1 & Μεσογείων 400, Τ.Κ. 15342, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158210001000, Α.Φ.Μ. 801509560 , Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΚΑ ́ ΑΘΗΝΩΝ), ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας contact@beautly.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2102529168 (εφεξής “Beautly”, "η Εταιρεία μας", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς"). Oι παρεχόμενες μέσω αυτής διαδικτυακές υπηρεσίες (εφεξής «το Beautly») και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτήν, (εφεξής «το Υλικό»), σκοπεύει να παρέχει στους χρήστες του Beautly τη δυνατότητα να δημιουργούν λογαριασμό και να κλείνουν οn line ραντεβού, επιλέγοντας τον επαγγελματία ομορφιάς που θέλουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους, από το δίκτυο των επαγγελματιών ομορφιάς, που διαθέτουν προφίλ στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή μας, καθώς και να ενημερώνονται για θέματα ευεξίας και ομορφιάς που τους ενδιαφέρουν. Η χρήση του Beautly υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του Beautly και κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί τις παραπάνω διαδικτυακές υπηρεσίες, εφεξής «ο Χρήστης» ή «οι Χρήστες». Η χρήση της υπηρεσίας Beautly Pro γίνεται αποκλειστικά για την διαχείριση του επαγγελματικού προφίλ που διατηρεί ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ στην εφαρμογή Beautly και οι παρόντες όροι τυγχάνουν εφαρμογής τόσο για την εφαρμογή “Beautly” όσο και για την εφαρμογή “Beautly Pro”.

 

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή: α) των παρόντων Όρων Χρήσης, β) της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, γ) της Πολιτικής Ακύρωσης Ραντεβού, όπως τα υπό β και γ ενσωματώνονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως οι τελευταίοι εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή/και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας ή/και η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στις Υπηρεσίες και χρήση αυτών, υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

1.     ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Beautly

 

Το Beautly αποτελεί μία πρωτοποριακή Ιστοσελίδα και εφαρμογή μέσω της οποίας επαγγελματίες ομορφιάς (ονυχοπλάστες, μασέρ κλπ) μπορούν να διατηρούν το επαγγελματικό τους προφίλ και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους για ραντεβού και αντίστοιχα οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να βλέπουν τα προφίλ (παρεχόμενες υπηρεσίες, διαθεσιμότητα, αξιολόγηση) και το κόστος κάθε υπηρεσίας και με τη δημιουργία λογαριασμού να κλείνουν με ένα «κλικ» το ραντεβού που επιθυμούν με τον επαγγελματία ομορφιάς που τους ενδιαφέρει. Οι χρήστες του Beautly έχουν επίσης τη δυνατότητα, μέσω του λογαριασμού τους, να ακυρώνουν το ραντεβού σύμφωνα με την Πολιτική Ακύρωσης Ραντεβού του Beautly, να αξιολογούν τον επαγγελματία ομορφιάς με βαθμολογία μετά το πέρας του ραντεβού, να λαμβάνουν ενημερώσεις (newsletters) για ζητήματα ομορφιάς που τους ενδιαφέρουν, εφόσον το επιθυμούν.

Οι Επαγγελματίες που εγγράφονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή του Beautly δύνανται να είναι φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις ή και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν την απαιτούμενη νόμιμη άδεια, πιστοποίηση ή πτυχίο, ώστε να προσφέρουν τις Υπηρεσίες που δηλώνουν ότι προσφέρουν μέσω του προφίλ που οι τελευταίοι διατηρούν στο Beautly.

 

2. Γενικοί Όροι

2.1. Εγγραφή - Δημιουργία Προφίλ

Μόνο οι εγγεγραμμένοι Επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του Beautly. Κάθε Επαγγελματίας μπορεί να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής που βρίσκει κανείς στην Εφαρμογή του Beautly ακολουθώντας της σύνδεση στην «Εγγραφή Επαγγελματία». Άπαξ ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, το Beautly εξετάζει την αίτηση, και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται κατωτέρω υπό στοιχ. 2.2., εγκρίνεται, και πλέον ο Επαγγελματίας είναι έτοιμος να δημιουργήσει το δικό του, προσωπικό Προφίλ. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι το Beautly διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη δύναται να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε.

Ο Επαγγελματίας είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και το Beautly δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Επαγγελματίας οφείλει να ειδοποιήσει το Beautly αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Στην περίπτωση που κάποιος Επαγγελματίας επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Beautly, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@beautly.gr

2.2. Προσόντα Επαγγελματία

Αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους Χρήσης, ο Επαγγελματίας διαβεβαιώνει, συνομολογεί και εγγυάται ότι είναι απολύτως συνεπής, έχει τηρήσει και θα εξακολουθεί να τηρεί τη σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητη νόμιμη άδεια, πιστοποιητικό ή πτυχίο, ως και το ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει όλα τα προσόντα αλλά και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες που το επάγγελμά του και η αντίστοιχη νομοθεσία απαιτούν.

Σε κάθε περίπτωση, ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι το Beautly δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω και συμφωνεί ότι απαλλάσσει το Beautly έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας παρέχει ή είχε σκοπό να παράσχει τις υπηρεσίες του χωρίς να έχει τηρήσει την σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, είτε αυτό διαπιστωθεί πριν είτε μετά την αποδοχή ή/και την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους του Επαγγελματία.

2.3. Τρόποι Λειτουργίας - Επιλογή Επαγγελματία από τον Πελάτη

Το Beautly λειτουργεί με τους εξής τρόπους:

1)    Παρέχει στον Πελάτη τα στοιχεία επικοινωνίας και πρόσβαση στο προφίλ των Επαγγελματιών, όπως αυτά είναι διαμορφωμένα και ενημερωμένα από τον Επαγγελματία μέσα στην εφαρμογή του Beautly.

2) Ο Πελάτης κλείνει ραντεβού σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα με τον Επαγγελματία, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα που ο Επαγγελματίας εμφανίζει στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του προφίλ του στην εφαρμογή Beautly

 Η εγγραφή του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ στην υπηρεσία του Beautly & Beautly Pro είναι δωρεάν.  Από την εγγραφή του και έπειτα, θα καταβάλλεται μηνιαία συνδρομή στο Beautly ανάλογα με τον αριθμό των ραντεβού που πραγματοποιεί μέσω του Beautly, όπως αναλύεται στο υπό στοιχ. 13 κεφάλαιο. Η συνδρομή δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από τον Επαγγελματία, χωρίς καμία επιβάρυνση του τελευταίου ή του Beautly. Παρά ταύτα, θα πρέπει να καταβληθεί από τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ το ποσό της μηνιαίας συνδρομής του μηνός αποχώρησης πριν ανακαλέσει το προφίλ του.

Αναγνωρίζετε ότι τίποτα από τα ανωτέρω δεν συνεπάγεται ότι το Beautly συνιστά ή υποδεικνύει ως κατάλληλους συγκεκριμένους Επαγγελματίες στον Πελάτη. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να αξιολογήσει μόνος του κάθε Επαγγελματία και να επιλέξει όποιον πιστεύει ότι είναι ο ιδανικότερος για την παροχή της υπηρεσίας στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός Επαγγελματίες δηλώνουν μέσω του προφίλ τους ότι παρέχουν αντίστοιχη υπηρεσία. Ως εκ τούτου, το Beautly δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή του Πελάτη και για τον λόγο αυτό δεν εγγυάται την ανάληψη οποιασδήποτε Εργασίας από τον Επαγγελματία και αποποιείται οποιασδήποτε σχετικής αξιώσεως.

 2.4. Συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

2.4.1. Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους παροχής της υπηρεσίας και γενικότερα τους όρους που θα διέπουν την μεταξύ τους συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι το Beautly δεν λαμβάνει μέρος και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την διαπραγμάτευση των όρων εκτέλεσης της Υπηρεσίας.

ΤΟ BEAUTLY ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η΄ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η΄/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Το Beautly απλώς διευκολύνει τη σύναψη των εκάστοτε συμφωνιών μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη αποκλειστικά με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι συμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν. Επομένως, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει ο Επαγγελματίας με κάποιον Πελάτη δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο το Beautly και ότι το Beautly δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης της αμοιβής του Επαγγελματία από τον Πελάτη.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι ακόμα και σε περίπτωση που το Beautly προς δική σας διευκόλυνση επικοινωνήσει τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail μαζί σας και με τον Πελάτη, προκειμένου να διευκολύνει την μεταξύ σας συνεννόηση, τούτο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι το Beautly καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί μεταξύ του Πελάτη και εσάς, το δε Beautly δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις από τη σχέση σας με τον Πελάτη.

2.4.2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε κάθε περίπτωση το Beautly δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη ως προς τα εξής:

α) Παροχή της Υπηρεσίας από τον Επαγγελματία

Αναγνωρίζετε ότι ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση της Υπηρεσίας ή/και για την ποιότητα ή καταλληλόλητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Το Beautly δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τυχόν αξιώσεις από ζημίες που προκαλούνται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία ή από άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο Πελάτης ή τρίτος υφίσταται από τον Επαγγελματία.

Ομοίως, το Beautly, δεν έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τον Πελάτη και επομένως αναγνωρίζετε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, περιλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία, ή για άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο Επαγγελματίας ή τρίτος υφίσταται από τον Πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του Επαγγελματία.

β) Οικονομικοί Όροι – Συναλλαγή

Το Beautly δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση και δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας μεταξύ του Επαγγελματία και του Πελάτη. Οι ειδικότεροι όροι της παροχής υπηρεσίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο τόπος, ο χρόνος, ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ, εξειδικεύονται μέσω του Beautly και δεσμεύουν τα συναλλασσόμενα μέρη (ΠΕΛΑΤΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ) ως προς την τήρηση αυτών. Σε περίπτωση παραβίασης κάποιου από τους συμφωνηθέντες εντός του Beautly όρους της παροχής υπηρεσίας από τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ, το Beautly δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκλήθηκε σε τρίτο και δεν θεωρείται με κανένα τρόπο ότι συμμετείχε στη σύμβαση μεταξύ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ και ΠΕΛΑΤΗ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι το Beautly δεν συμμετέχει ούτε στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ BEAUTLY – ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

γ) Τήρηση της Νομοθεσίας

Ο Επαγγελματίας και ο Πελάτης οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να μεριμνούν ώστε το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας αλλά και κάθε πράξη ή ενέργειά τους να μην αντίκειται στα ανωτέρω.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Beautly εφιστά την προσοχή του Επαγγελματία και του Πελάτη στα εξής:

i) Τήρηση της Φορολογικής Νομοθεσίας: Ο Επαγγελματίας και ο Πελάτης οφείλουν να τηρούν την φορολογική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, οφείλουν να μεριμνούν για την επιβολή και απόδοση του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α. και για την τυχόν έκδοση αποδείξεως από τον Επαγγελματία σε κάθε μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Το Beautly δεν φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω.

ii) Τήρηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας: Το Beautly επισημαίνει στον Επαγγελματία, ότι προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε Πελάτη, υποχρεούται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να είναι ασφαλισμένος στον αρμόδιο για το επάγγελμά του φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους Χρήσης ο Επαγγελματίας διαβεβαιώνει, συνομολογεί και εγγυάται είτε ότι είναι ασφαλισμένος, είτε ότι θα φροντίσει να παρέχει την Υπηρεσία νόμιμα, σε κάθε δε περίπτωση, συνομολογεί και εγγυάται ότι δεν θα εκτελέσει την Υπηρεσία όντας ανασφάλιστος. Περαιτέρω, ο Επαγγελματίας αποδέχεται ότι το Beautly δεν δύναται να γνωρίζει εάν ο Επαγγελματίας είναι ασφαλισμένος και ως εκ τούτου δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη - και ο Επαγγελματίας υπόσχεται να τον απαλλάξει – έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία του ιδίου, Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας παρέχει την Υπηρεσία ανασφάλιστος, είτε αυτό διαπιστωθεί πριν είτε μετά την αποδοχή ή/και την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους του Επαγγελματία. Για τους ανωτέρω λόγους, γίνεται σαφές ότι το Beautly δεν ευθύνεται σε περίπτωση ατυχήματος, τραυματισμού ή θανάτου κάποιου Επαγγελματία κατά την παροχή της Υπηρεσίας ή κατά την μετάβαση στον τόπο όπου θα παρασχεθεί η Υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση η τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη Επαγγελματία και Πελάτη.

 2.5. Προστηθέντες, Προσωπικό και  Εξοπλισμός του Επαγγελματία:

Ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τους προστηθέντες, αγγέλους και το εν γένει προσωπικό το οποίο τυχόν χρησιμοποιεί για την παροχή της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και εγγυάται ότι τα άτομα αυτά είναι νομικά και επαγγελματικά ικανά να συμμετάσχουν στην παροχή της Υπηρεσίας, το δε Beautly δεν έχει καμία σχέση οποιασδήποτε φύσεως μαζί τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Επαγγελματίας συμφωνεί ότι είναι ο ίδιος υπεύθυνος για κάθε πράξη ή παράλειψή τους και αναγνωρίζει ότι το Beautly ουδεμία απολύτως ευθύνη έχει έναντι αξιώσεων των ατόμων αυτών, ή του Πελάτη ή τρίτων αναφορικά με πράξεις ή παραλείψεις των ατόμων αυτών.

Ομοίως, ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι είναι ο ίδιος μόνο υπεύθυνος να έχει τον απαραίτητο και κατάλληλο εξοπλισμό και ότι το Beautly ουδεμία απολύτως ευθύνη έχει έναντι του Πελάτη ή τρίτων είτε για την έλλειψη εξοπλισμού ή επαρκούς εξοπλισμού, είτε για ζημίες σε αντικείμενα ή ανθρώπους, προερχόμενες ή οφειλόμενες καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον εξοπλισμό του Επαγγελματία. Το Beautly δεν φέρει καμία ευθύνη για τα ανωτέρω ακόμα και σε περίπτωση που τυχόν παρέχει οποιονδήποτε εξοπλισμό στον Επαγγελματία, πλην τυχόν ευθύνης από δόλο ή βαριά αμέλεια για ελαττώματα του ίδιου του εξοπλισμού που παρασχέθηκε, αλλά όχι για τη χρήση του από τον Επαγγελματία.

3. Περιορισμός εγγυήσεων

3.1. Το Beautly δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την ανάληψη Υπηρεσίας, ούτε ότι η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ή οι Υπηρεσίες του Beautly θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Πελάτη.

Το Beautly, δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την εξεύρεση Επαγγελματία ή Προσφοράς, ούτε ότι η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ή οι Υπηρεσίες του Beautly θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Πελάτη.

3.2. Επίσης, το Beautly δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο Beautly ή παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών του - συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από και αφορούν τον Επαγγελματία - ούτε για το ότι τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ή τις Υπηρεσίες του θα διορθώνονται εγκαίρως. Συμφωνείτε ότι η εκ μέρους σας χρήση ή/και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ή των Υπηρεσιών του Beautly, γίνεται με δική σας ευθύνη.

 

4. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Επαγγελματία

4.1. Ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στο Beautly (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως «Πληροφορίες») και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο Επαγγελματίας συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Πελατών και Επαγγελματιών και του παρόντος Ιστότοπου/Εφαρμογής και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Αντιθέτως, ο Επαγγελματίας εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι - και θα φροντίσει να τηρούνται - πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

4.2. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη διακριτική μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση.

4.3. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στο Beautly ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών του Beautly. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη ιστοσελίδα/Εφαρμογή εκτός της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής του Beautly.

4.4. Ο Επαγγελματίας βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή tablet ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του Beautly και των Υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.

4.5. Ο Επαγγελματίας εκχωρεί στο Beautly μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που αναρτά στο Beautly, έτσι ώστε το Beautly να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτών των Πληροφοριών σε ότι αφορά σε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις Πληροφορίες αυτές. Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ αναγνωρίζει πως το Beautly έχει το απόλυτο δικαίωμα να μεταδίδει ή να διανέμει τις Πληροφορίες του Πελάτη και του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ σε διάφορα δημόσια δίκτυα και σε διάφορα μέσα.

4.6. Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει πως το Beautly έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο Επαγγελματίας, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

 

5. Υποχρεώσεις Επαγγελματία

 

Ο Επαγγελματίας συμφωνεί και δεσμεύεται ότι:

α) δεν θα δηλώσει ότι παρέχει ή παράσχει Υπηρεσία που απαγορεύεται από το νόμο.

β) δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας και δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

γ) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Beautly χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής - συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

ε) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο ή/και την Υπηρεσία του, από την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή χωρίς έγγραφη άδεια του Beautly.

στ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες του Beautly με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Επαγγελματίας υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες του Beautly για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.

ζ) δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων Πελατών ή Επαγγελματιών, που αποκτά από τον Beautly, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την ανάληψη και διεκπεραίωση Υπηρεσίας που έχει ζητήσει μέσω του Beautly. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, εμπορικού ή μη περιεχομένου, και ότι δεν θα τα αποκαλύπτει ή κοινοποιεί σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εάν έχει προηγηθεί συγκατάθεση ενός συγκεκριμένου Πελάτη ή Επαγγελματία μετά από επαρκή αποκάλυψη του σκοπού για τον οποίο η επικοινωνία αυτή προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο Επαγγελματίας συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του Beautly σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

η) δεν θα συμμετάσχει εμμέσως (μέσω παρένθετου προσώπου) ή αμέσως σε άλλη Ιστοσελίδα/Διαδικτυακή Εφαρμογή/ Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, tablets κλπ (app) η οποία να προσομοιάζει με το Beautly δημιουργώντας προφίλ μέσα από τα οποία να μπορούν πελάτες/χρήστες να κλείσουν ραντεβού με τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ για την παροχή υπηρεσιών που εμφανίζει και στο προφίλ του στο Beautly. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ δέχεται ότι το Beautly δικαιούται να διεκδικήσει εύλογη αποζημίωση για την ηθική βλάβη και τη ζημία που υπέστη από την συμπεριφορά του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ και

θ) θα εμφανισθεί προσηκόντως και εγκαίρως κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία και ώρα του ραντεβού με τον Πελάτη με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προβλέπει ότι δεν μπορεί να εμφανισθεί στο ραντεβού, υποχρεούται να ενημερώνει προς τούτο, τουλάχιστον προ 24 ωρών τον Πελάτη ή το Beautly στο e-mail contact@beautly.gr .

 

6. Δικαιώματα του Beautly

 

6.1. Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες του με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Επαγγελματία και ο Επαγγελματίας αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί έναντι του Beautly οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και των Υπηρεσιών.

6.2. Περαιτέρω, το Beautly δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση, ή/και να διαγράφει το λογαριασμό του Επαγγελματία, εφόσον κρίνει ότι ο Επαγγελματίας παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου αλλά και για όσες ενέργειες ή πράξεις αντιτίθενται σε ουσιώδεις διατάξεις των παρόντων Όρων..

6.3. Το Beautly έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου. Το Beautly ενθαρρύνει κάθε Επαγγελματία να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης, καθώς και την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκονται μόνιμα αναρτημένα στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή του Beautly. Εάν ο Επαγγελματίας δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή του Beautly και τις Υπηρεσίες του. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή του Beautly και τις Υπηρεσίες του, μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

6.4. Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πελάτη κατά την διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας προκειμένου να αποτυπώσει τη γνώμη του πελάτη σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω μίας σύντομης αξιολόγησης.

6.5. Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά και να παρακολουθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση και σε περίπτωση που τη θεωρεί πλαστή ή ανάρμοστη να διαγράφει την αξιολόγηση και τα σχετικά σχόλια.

6.6. Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να αναρτά στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή αξιολογήσεις της Υπηρεσίας του Επαγγελματία που καταχωρούνται από τους Πελάτες. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω βαθμολόγησης στην κλίμακα 1 έως 5, όπου 1 είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και 5 η υψηλότερη, και με δημοσίευση σχολίων.

6.7. Το Beautly έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και τρίτα πρόσωπα της αρεσκείας του για την εκπλήρωση των με την παρούσα απορρεόντων υποχρεώσεων του.

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

7.1. Του Επαγγελματία: Καθώς τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου που δημοσιεύεται στο προφίλ του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ δεν ανήκει στο Beautly, ο Επαγγελματίας εκχωρεί μία καθολική, συνεχή, αμετάκλητη και άνευ ανταλλάγματος εξουσιοδότηση, έτσι ώστε το Beautly να μπορεί να κάνει χρήση αυτών για οποιονδήποτε σκοπό.

7.2. Του Beautly: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, εφαρμογών, ονομάτων ιστοτόπων, εφαρμογών, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, εικόνων φόντου, εικονιδίων, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων (μεταξύ άλλων του παρόντος), λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή του Beautly, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στο Beautly ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από το Beautly για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή και το λογισμικό της πλατφόρμας του Beautly. Ο Πελάτης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Beautly και των τυχόν τρίτων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

Το Beautly χορηγεί στον Επαγγελματία ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και τις Υπηρεσίες του Beautly αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, επαγγελματική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον Επαγγελματία αποτελούν ιδιοκτησία του Beautly και των δικαιοδόχων του.

 

8. Αποζημίωση

 

Ο Επαγγελματίας συμφωνεί πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα το Beautly για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθεί το Beautly εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν υπαίτια αντισυμβατική, παράνομη ή κακόπιστη συμπεριφορά του Επαγγελματία. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη το Beautly ή τρίτος που στρέφεται εναντίον του Beautly εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε αντισυμβατικής ή παράνομης πράξης ή παράλειψης, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, όπως επίσης εξαιτίας συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες και Υπηρεσίες που παρείχε ή δεν παρείχε ο Επαγγελματίας μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής του Beautly κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

9. Περιορισμός ευθύνης

 

Πέραν όσων επιφυλάξεων έχουν διατυπωθεί σε άλλα σημεία των παρόντων Όρων Χρήσης, αναφορικά με τον περιορισμό της ευθύνης του Beautly, ο Επαγγελματίας συμφωνεί και αποδέχεται επίσης ότι:

9.1. Το Beautly δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Επαγγελματίας, η οποία μπορεί να απορρέει είτε από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ή/και των Υπηρεσιών του Beautly είτε από τη σχέση του με τον Πελάτη, η οποία θα έχει συναφθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής από τον Πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλειες ή ζημίες οι οποίες είναι προσωπικές ή επιχειρηματικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή που οφείλονται σε μόνιμη ή προσωρινή παύση της παροχής των Υπηρεσιών) και οι οποίες σχετίζονται με έσοδα, πληροφορίες, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου το Beautly έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

9.2. Το Beautly δεν επιθυμεί και δεν δύναται να εμπλέκεται σε συναλλαγές μεταξύ του Πελάτη και του Επαγγελματία, ακόμα και εάν ο Πελάτης βρίσκεται σε διαμάχη με τον Επαγγελματία ή τους προστιθέντες του. Με κανένα τρόπο το Beautly, όπως και οι αντιπρόσωποι και υπάλληλοι του, δεν είναι υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες οποιασδήποτε φύσεως και τύπου, γνωστές ή άγνωστες, αναμενόμενες ή αναπάντεχες, φανερές ή κρυφές, οι οποίες προκύπτουν ή συνδέονται με τη διαμάχη.

9.3. Το Beautly δεν εγγυάται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ή μεταδίδονται προς τους Επαγγελματίες μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, email, ή αλληλογραφίας, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Το Beautly δεν είναι υπεύθυνο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ή των Υπηρεσιών του.

9.4. Ε-mails ή άλλες μορφές επικοινωνίας που παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών που παρέχονται από Πελάτες ή Επαγγελματίες δεν υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Beautly καθώς αποστέλλονται αυτόματα, χωρίς τον πρότερο έλεγχο και επεξεργασία του περιεχομένου τους, και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή/και πεποιθήσεις του Beautly. Επομένως, το Beautly δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν από επικοινωνίες μέσω e-mails που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά. Επίσης, τα e-mails που αποστέλλονται από Επαγγελματίες προς τους Πελάτες ή το αντίθετο δεν υπόκεινται σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Beautly.

9.5. Παρότι το Beautly λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να εξακριβώσει το περιεχόμενο που παρέχεται από και προς τους Επαγγελματίες, το Beautly δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτό ή για τυχόν παραλείψεις που αυτό εμπεριέχει.

9.6. Το Beautly δεν εγγυάται ως προς την ημέρα ή την ώρα που θα απαντηθεί οποιοδήποτε email, τηλεφωνική επικοινωνία, μήνυμα ή άλλης μορφής επικοινωνία που έχει ως αποδέκτη το Beautly.

9.7. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, το Beautly δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου του Beautly.

10. Συνδέσεις σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών

 

Ο Ιστότοπος/Εφαρμογή του Beautly μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες/εφαρμογές, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα/εφαρμογή τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας. Το Beautly ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας/εφαρμογής. Το Beautly δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων/εφαρμογών ή οποιονδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που βρέθηκαν εκεί, ή οποιονδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

 

11. Διαφορές

 

11.1. Εάν ο Επαγγελματίας εμπλακεί σε διαφορά/διαφωνία με κάποιον Πελάτη, ο Επαγγελματίας θα πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφορά/διαφωνία απευθείας με τον Πελάτη και να ενημερώσει το Beautly σχετικά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.

11.2. Το Beautly, κατά την αποκλειστική του κρίση και διακριτική ευχέρεια, και χωρίς καμία νομική υποχρέωση, δύναται να διερευνήσει οποιεσδήποτε καταγγελίες έχουν υποβληθεί από τον Πελάτη ή τον Επαγγελματία και δύναται να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτημα με όλους τους αντισυμβαλλόμενους. Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας διερεύνησης καταγγελίας το Beautly δύναται να αποφασίσει ένα από τα ακόλουθα:

α) Ο Πελάτης ή/και ο Επαγγελματίας μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του Beautly.

β) Το Beautly θα αναστείλει την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών του προς τον Πελάτη ή/και τον Επαγγελματία για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την κρίση και διακριτική ευχέρεια του Beautly.

γ) Το Beautly θα διακόψει την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών του προς τον Πελάτη ή/και τον Επαγγελματία και θα τους διαγράψει οριστικά από την βάση δεδομένων του. Το Beautly έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες ή για απώλειες που μπορεί να του έχουν παρανόμως προκληθεί ως αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης.

Το Beautly δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αξιώσεις (ανεξάρτητα από το εάν αυτές είναι ποινικές, έμμεσες ή παρεπόμενες) που προκύπτουν από ή οι οποίες σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με μια τέτοια διαφορά μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία.

12. Διακοπή και τερματισμός λειτουργίας

 

12.1. Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να διακόψει οριστικά τις Υπηρεσίες που προσφέρει στον Επαγγελματία και να τον διαγράψει από την βάση δεδομένων του, εάν έχει ισχυρές και έγκυρες ενδείξεις πως ο Επαγγελματίας έχει αθετήσει σε ουσιαστικό βαθμό τους παρόντες Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία.

12.2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση, αμέσως, μετά από γραπτή προειδοποίηση, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος διαπράττει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

12.3. Εάν η Υπηρεσία έχει ανασταλεί ή διακοπεί, σύμφωνα με την παράγραφο 12, ο Επαγγελματίας δεν μπορεί να συνεχίσει να διατηρεί επαγγελματικό προφίλ στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή του Beautly.

 

13. Πληρωμές

13.1. Η εγγραφή του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ στην υπηρεσία του Beautly & Beautly Pro είναι δωρεάν.  Από την εγγραφή του και έπειτα, θα καταβάλλεται μηνιαία συνδρομή στο Beautly ανάλογα με τον αριθμό των ραντεβού που κλείνει εντός του κάθε ημερολογιακού μήνα μέσω του Beautly. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, το κάθε ραντεβού προσμετράται από την επιβεβαίωση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ στην αίτηση του χρήστη/επισκέπτη, χωρίς να ενδιαφέρει αν πραγματοποιήθηκε το τελευταίο.

13.2. Συγκεκριμένα, αν ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ κλείσει από 0 έως 3 ραντεβού εντός του ημερολογιακού μήνα, τότε δεν υπάρχει χρέωση για τις υπηρεσίες του Beautly στον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ. Αν ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ κλείσει περισσότερα από 3 ραντεβού εντός του ημερολογιακού μήνα, τότε θα καταβάλλει σαν μηνιαία συνδρομή στο Beautly το ποσό των 19,99€.

13.3. Η συνδρομή δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από τον Επαγγελματία, χωρίς καμία επιβάρυνση του τελευταίου ή του Beautly. Παρά ταύτα, θα πρέπει να καταβληθεί από τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ το ποσό της μηνιαίας συνδρομής του ημερολογιακού μηνός αποχώρησης πριν ανακαλέσει το προφίλ του.

14. Συναλλαγές μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

Ο Πελάτης επιλέγει και συμβάλλεται με τον Επαγγελματία ερχόμενος σε απευθείας επαφή μαζί του. Το Beautly με κανέναν τρόπο δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που προκύπτουν από τις συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων Πελατών και Επαγγελματιών, αλλά μόνο διευκολύνει τις συμφωνίες αυτές με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι αντισυμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ και ο πελάτης/χρήστης που έκλεισαν ραντεβού μέσω της υπηρεσίας του Beautly να κλείσουν ραντεβού εκτός της υπηρεσίας του Beautly. Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω υποχρέωσης, το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το προφίλ του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ, να αναζητήσει εύλογη αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστη και κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για διαφύλαξη των συμφερόντων του Beautly. 

 

15. Τελικές διατάξεις

15.1. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

15.2. Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν το Beautly δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχει στη διάθεσή του το Beautly βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

15.3. Η σύμβαση με το Beautly αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Επαγγελματία και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν το Beautly και τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Πελάτης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και των Υπηρεσιών του Beautly, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Επαγγελματίας επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ή/και των Υπηρεσιών.

15.4. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με το Beautly, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@beautly.gr.

15.5. Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση, σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας, διαμεσολάβησης ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

15.6. Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

15.7. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

15.8. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015 και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Επαγγελματίας έχει οποιαδήποτε διαφορά με το Beautly και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για την  εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

15.9 Σε κάθε περίπτωση αρμόδια θεωρούνται τα Δικαστήρια Αθηνών προς επίλυση διαφορών γενομένων από τους παρόντες όρους χρήσης.