Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

O δικτυακός τόπος https://www.beautly.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”), όπως και η ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές ηλεκτρονικές συσκευές (app) με όνομα «Beautly», ανήκει και είναι υπό τη διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία BEAUTLY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα στην Αττική, οδός Αιγαίου πελάγους 1 & Μεσογείων 400, Τ.Κ. 15342, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158210001000, Α.Φ.Μ. 801509560 , Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΚΑ ́ ΑΘΗΝΩΝ), ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας contact@beautly.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2102529168 (εφεξής “Beautly”, "η Εταιρεία μας", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς"). Oι παρεχόμενες μέσω αυτής διαδικτυακές υπηρεσίες (εφεξής «το Beautly») και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτήν, (εφεξής «το Υλικό»), σκοπεύει να παρέχει στους χρήστες του Beautly τη δυνατότητα να δημιουργούν λογαριασμό και να κλείνουν οn line ραντεβού, επιλέγοντας τον επαγγελματία ομορφιάς που θέλουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους, από το δίκτυο των επαγγελματιών ομορφιάς, που διαθέτουν προφίλ στην Ιστοσελίδα μας, καθώς και να ενημερώνονται για θέματα ευεξίας και ομορφιάς που τους ενδιαφέρουν. Η χρήση του Beautly υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του Beautly και κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί τις παραπάνω διαδικτυακές υπηρεσίες, εφεξής «ο Χρήστης» ή «οι Χρήστες».

 

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή: α) των παρόντων Όρων Χρήσης, β) της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, γ) της Πολιτικής Ακύρωσης Ραντεβού, όπως τα υπό β και γ ενσωματώνονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως οι τελευταίοι εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή/και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας ή/και η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στις Υπηρεσίες και χρήση αυτών, υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

 

2. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Beautly

 

Το Beautly αποτελεί μία πρωτοποριακή Ιστοσελίδα και εφαρμογή μέσω της οποίας επαγγελματίες ομορφιάς (ονυχοπλάστες, μασέρ κλπ) μπορούν να διατηρούν το επαγγελματικό τους προφίλ και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους για ραντεβού και αντίστοιχα οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να βλέπουν τα προφίλ (βιογραφικά σημειώματα, παρεχόμενες υπηρεσίες, διαθεσιμότητα) και, με τη δημιουργία λογαριασμού, μπορούν να δουν το κόστος κάθε υπηρεσίας από τον επαγγελματία ομορφιάς που τους ενδιαφέρει και να κλείνουν με ένα «κλικ» το ραντεβού που επιθυμούν. Οι χρήστες του Beautly έχουν επίσης τη δυνατότητα, μέσω του λογαριασμού τους, να ακυρώνουν το ραντεβού σύμφωνα με την Πολιτική Ακύρωσης Ραντεβού του Beautly, να αξιολογούν τον επαγγελματία ομορφιάς με βαθμολογία μετά το πέρας του ραντεβού, να λαμβάνουν ενημερώσεις (newsletters) για ζητήματα ομορφιάς που τους ενδιαφέρουν, εφόσον το επιθυμούν.

 

Oι χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Beautly για να κλείνουν ραντεβού μέσω του Beautly καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα στοιχεία τους στη σχετική οn-line φόρμα εγγραφής («ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ»), αποδεχόμενοι αντίστοιχα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και δηλώνοντας εάν επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις από το Beautly. Οι χρήστες που κλείνουν ραντεβού μέσω της εφαρμογής του Beautly λαμβάνουν προς επιβεβαίωση της κράτησης e-mails και ειδοποιήσεις (push notifications) μέσω της πλατφόρμας από το Beautly, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν το ραντεβού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική Ακύρωσης Ραντεβού του Beautly. 

Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται τέλος στους επισκέπτες/χρήστες η δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το Beautly για οποιοδήποτε ζήτημα, στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@beautly.gr. και αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Ιστοσελίδας.

Μέσω του Beautly κάποιος χρήστης μπορεί να κάνει αίτημα για ραντεβού μέσω της πλατφόρμας. Κατά τη διαδικασία αιτήματος του ραντεβού ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τα στοιχεία του, τόσο για τη μεταξύ Επαγγελματία και χρήστη/επισκέπτη επικοινωνία όσο και για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η ευθύνη της αποδοχής του ραντεβού είναι του Επαγγελματία. Ταυτόχρονα το Beautly δεν ορίζει και δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεθόδους, τον τρόπο προσέγγισης και παροχής της υπηρεσίας που θα ακολουθήσει ο Επαγγελματίας, δεν μπορεί να επιβάλλει στον Επαγγελματία να παρέχει την υπηρεσία σε συγκεκριμένο χρήστη. Επίσης το Beautly παρέχει την υπηρεσία δωρεάν προς τον χρήστη, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Οι επαγγελματίες που διατηρούν ενεργό προφίλ στο Beautly παρέχουν στους χρήστες τις συμφωνημένες υπηρεσίες στον τόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και του Επαγγελματία. 

Σε περίπτωση που το ραντεβού ακυρωθεί έως 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα ο χρήστης/επισκέπτης δεν επιβαρύνεται με κάποια χρέωση. Μπορεί δε να κλείσει νέο ραντεβού ανάλογα με την διαθεσιμότητα του Επαγγελματία, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό ημερολόγιο που διατηρεί ο τελευταίος στο προφίλ του στο Beautly. Η ακύρωση δεν επιφέρει χρέωση σε περίπτωση που έλαβε χώρα πριν την επιβεβαίωση του ραντεβού από τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ. Αν το ραντεβού ακυρωθεί αφού έχει επιβεβαιωθεί από τον Επαγγελματία συστήνεται στον χρήστη/επισκέπτη να eνημερώσει έγκαιρα τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ και το Beautly, ώστε να ενημερωθεί το ηλεκτρονικό ημερολόγιο του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ και να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.

Ο Επαγγελματίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι η υπηρεσία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τις ειδικές διατάξεις για την αποφυγή μετάδοσης της πανδημίας Covid - 19  σε χώρο που αρμόζει στην κάθε αντίστοιχη περίσταση.

2. Γενικοί Όροι

2.1. Εγγραφή - Δημιουργία Λογαριασμού

Μόνο οι εγγεγραμμένοι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του Beautly. Κάθε Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής που βρίσκει κανείς στην πλατφόρμα του Beautly. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι το Beautly διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια, και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, δύναται να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε.

Ο Πελάτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και το Beautly δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει το Beautly αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Στην περίπτωση που κάποιος Πελάτης επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Beautly, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@beautly.gr.

2.2. Εύρεση Επαγγελματία

Αν και το Beautly καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης, αναγνωρίζετε ότι δεν σας εγγυάται και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί κανένας ή κανένας κατάλληλος Επαγγελματίας για κάποια Υπηρεσία. Περαιτέρω, το Beautly δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση υποβολής δόλιας, ανακριβούς ή ελλιπούς Προσφοράς εκ μέρους κάποιου Επαγγελματία.

2.3. Ταυτότητα και Προσόντα Επαγγελματία

Αναγνωρίζετε ότι το Beautly είναι ένας ιστότοπος - εφαρμογή μέσω του οποίου ο Πελάτης που αναζητά κάποιον επαγγελματία για την παροχή υπηρεσίας ομορφιάς, μπορεί να διαλέξει από μια λίστα με διάφορους Επαγγελματίες που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν την υπηρεσία αυτή. Κατά ταύτα, η αποκλειστική υπηρεσία που προσφέρει το Beautly είναι το ότι φέρνει σε επαφή τον Πελάτη με Επαγγελματίες. Επομένως, η υπηρεσία του Beautly εξαντλείται στην παροχή της παραπάνω διευκόλυνσης και το Beautly δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ταυτότητα ή/και για τα προσόντα και την αξιοπιστία κάθε Επαγγελματία.

Για τους λόγους αυτούς αναγνωρίζετε πως ο Πελάτης έχει την απόλυτη και πλήρη ευθύνη να βεβαιωθεί, πριν από την αποδοχή εκτέλεσης της Υπηρεσίας από κάποιον Επαγγελματία, για την εξακρίβωση της ταυτότητας και των στοιχείων του Επαγγελματία, για το ότι ο Επαγγελματίας έχει την απαραίτητη άδεια και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματός του, είναι φερέγγυος, αξιόπιστος και έχει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για να παρέχει την υπηρεσία, είναι δε επίσης αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη το να επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών ή/και των εγγράφων που τυχόν παρέχονται από κάθε Επαγγελματία προτού τον επιλέξει και αποδεχθεί τις υπηρεσίες του. Το Beautly δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε αξιώσεων ως προς τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που η ταυτότητα ή/και τα στοιχεία του Επαγγελματία είναι αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή. Περαιτέρω, όπου για την εκτέλεση μίας Υπηρεσίας απαιτείται συγκεκριμένη επαγγελματική πιστοποίηση, το Beautly συνιστά στον Πελάτη να ζητά επίσημο αντίγραφο της πιστοποίησης αυτής από τον Επαγγελματία, προτού αυτός ξεκινήσει την υλοποίηση της Υπηρεσίας. Το Beautly δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας δεν πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματός του.

2.4. Τρόποι Λειτουργίας - Επιλογή Επαγγελματία

Το Beautly λειτουργεί με τους εξής τρόπους:

1) παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη, και ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στο Προφίλ των Επαγγελματιών.

2) σε όλες τις Υπηρεσίες που παρέχονται από ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ μέσω της πλατφόρμας του Beautly, όπως ενδεικτικά στην κατηγορία της περιποίησης νυχιών, το Beautly δύναται, αντί του παραπάνω τρόπου λειτουργίας, να ειδοποιεί τον εγγεγραμμένο Επαγγελματία που βρίσκεται στη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική εγγύτητα με τον Πελάτη και που είναι διαθέσιμος να τον εξυπηρετήσει κατά την δηλωθείσα από τον Πελάτη ημερομηνία και ώρα, παρέχοντας σε αμφότερα τα μέρη κάποιες πληροφορίες για το άλλο μέρος.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι σε κάθε περίπτωση, το Beautly δεν συνιστά ούτε υποδεικνύει ως κατάλληλους συγκεκριμένους Επαγγελματίες. Αναγνωρίζετε ότι είστε εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι ώστε να αξιολογήσετε κάθε Επαγγελματία και το κόστος της Υπηρεσίας του και να επιλέξετε όποιον πιστεύετε ότι είναι ο ιδανικότερος για εσάς, με βάση κριτήρια προσωπικής επιλογής και διαθεσιμότητας που εμφανίστηκε σε εσάς. Το Beautly δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή σας και εσείς επιλέγετε και συμβάλλεσθε με τον Επαγγελματία ιδία ευθύνη.

2.5. Συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

2.5.1. Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Υπηρεσίας και γενικότερα τους όρους που θα διέπουν την μεταξύ τους συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι το Beautly δεν λαμβάνει μέρος και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την διαπραγμάτευση των όρων εκτέλεσης της Υπηρεσίας.

Το Beautly ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η΄ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η΄/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Το Beautly απλώς διευκολύνει τη σύναψη των εκάστοτε συμφωνιών μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία αποκλειστικά με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι συμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν. Επομένως, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει ο Πελάτης με κάποιον Επαγγελματία δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο το Beautly και ότι το Beautly δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης της αμοιβής του Επαγγελματία από τον Πελάτη.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι ακόμα και σε περίπτωση που το Beautly προς δική σας διευκόλυνση επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μαζί σας και με τον Επαγγελματία, προκειμένου να διευκολύνει την μεταξύ σας συνεννόηση, τούτο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι το Beautly καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί μεταξύ του Επαγγελματία και εσάς, το δε Beautly δε φέρει καμία ευθύνη για αξιώσεις από τη σχέση σας με τον Επαγγελματία.

2.5.2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Beautly δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιασδήποτε αξιώσεως ως προς τα εξής:

α) Παροχή της Υπηρεσίας από τον Επαγγελματία

Το Beautly δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθή παροχή της Υπηρεσίας ή/και για την ποιότητα ή καταλληλότητα των παρεχομένων εκ μέρους του Επαγγελματία ή των προστηθέντων αυτού υπηρεσιών και  για οποιαδήποτε σχετική αξίωση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τυχόν αξιώσεις από κλοπές ή ζημίες που προκαλούνται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία ή από άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο Πελάτης μπορεί να υποστεί από τον Επαγγελματία είτε από την παροχή της Υπηρεσίας είτε επ’ ευκαιρία αυτής,

β) Οικονομικοί Όροι – Συναλλαγή

Δεδομένου ότι το Beautly δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση και δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και του Επαγγελματία, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών και οι σχετικοί όροι δεν είναι προσδιορισμένοι ήδη από την αίτηση για ραντεβού που υποβάλλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, το Beautly δεν εμπλέκεται, με τη διαμόρφωση των οικονομικών όρων που θα διέπουν την εκάστοτε συμφωνία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με το ύψος της αμοιβής του Επαγγελματία,  ή τον χρόνο, τρόπο και τόπο εξόφλησής του, αλλά ούτε με την τήρησή τους. Είναι, επομένως, αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη και του Επαγγελματία, όταν και στην έκταση που υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης, να συμφωνήσουν τους ανωτέρω όρους, και να προβούν στην εκπλήρωσή τους.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι το Beautly δεν συμμετέχει στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία και ότι ο Πελάτης συναλλάσσεται απευθείας με τον Επαγγελματία.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ Beautly – ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

γ) Τήρηση της Νομοθεσίας

Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να μεριμνούν ώστε το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας ή σύμβασης αλλά και κάθε πράξη ή ενέργειά τους να μην αντίκειται στα ανωτέρω.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Beautly εφιστά την προσοχή του Πελάτη και του Επαγγελματία στα εξής:

i) Τήρηση της Φορολογικής Νομοθεσίας: Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρούν την φορολογική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, οφείλουν να μεριμνούν για την τυχόν επιβολή και απόδοση του αναλογούντος Φ.Π.Α. και για την τυχόν έκδοση αποδείξεως από τον Επαγγελματία σε κάθε μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Το Beautly δεν φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω.

ii) Τήρηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας: Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να μεριμνούν για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το Beautly ενθαρρύνει τον Πελάτη να διαπιστώνει ότι ο Επαγγελματίας είναι ασφαλισμένος προτού αποδεχθεί την Προσφορά του και προβεί σε σύναψη συμφωνίας ή συμβάσεως μαζί του.

Το Beautly δεν δύναται να γνωρίζει ή να εγγυηθεί ότι ο Επαγγελματίας είναι ασφαλισμένος και ως εκ τούτου δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας είναι ανασφάλιστος, είτε αυτό διαπιστωθεί πριν είτε μετά την αποδοχή ή/και την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους του Επαγγελματία. Για τους ανωτέρω λόγους, γίνεται σαφές ότι το Beautly σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωσης σε περίπτωση ατυχήματος, τραυματισμού ή θανάτου κάποιου Επαγγελματία κατά την παροχή της Υπηρεσίας ή κατά την μετάβαση στον τόπο όπου θα παρασχεθεί η Υπηρεσία.

3. Περιορισμός εγγυήσεων

3.1. Το Beautly δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την ανάληψη Υπηρεσίας, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του Beautly θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Πελάτη.

Το Beautly, δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την εξεύρεση Επαγγελματία ή Προσφοράς, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του Beautly θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Πελάτη.

3.2. Επίσης, το Beautly δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Beautly ή παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών του - συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από και αφορούν τον Επαγγελματία - ούτε για το ότι τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες του θα διορθώνονται εγκαίρως. Συμφωνείτε ότι η εκ μέρους σας χρήση ή/και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του Beautly, γίνεται με δική σας ευθύνη.

4. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Πελάτη

4.1. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στο Beautly (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως «Πληροφορίες») και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Πελατών και Επαγγελματιών και του παρόντος Ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Αντιθέτως, ο Πελάτης εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι - και θα φροντίσει να τηρούνται - πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

4.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη διακριτική μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση.

4.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στο Beautly ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών του Beautly. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη ιστοσελίδα εκτός της Ιστοσελίδας του Beautly.

4.4. Ο Πελάτης βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή tablet ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του Beautly και των Υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.

4.5. Ο Πελάτης εκχωρεί στο Beautly μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που αναρτά στο Beautly, έτσι ώστε το Beautly να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτών των Πληροφοριών σε ότι αφορά σε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις Πληροφορίες αυτές. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως το Beautly έχει το απόλυτο δικαίωμα να μεταδίδει ή να διανέμει τις Πληροφορίες του Πελάτη σε διάφορα δημόσια δίκτυα και σε διάφορα μέσα.

4.6. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως το Beautly έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο Πελάτης, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

 

5. Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι:

α) δεν θα ζητήσει Υπηρεσία που απαγορεύεται από το νόμο.

β) δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας και δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

γ) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Beautly χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας - συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

ε) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο ή/και την Υπηρεσία του, από την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια του Beautly.

στ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Beautly με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Πελάτης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Beautly για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.

ζ) δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων Πελατών ή Επαγγελματιών, που αποκτά από τον Beautly, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την ανάληψη και διεκπεραίωση Υπηρεσίας που έχει ζητήσει μέσω του Beautly. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, εμπορικού ή μη περιεχομένου, και ότι δεν θα τα αποκαλύπτει ή κοινοποιεί σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εάν έχει προηγηθεί συγκατάθεση ενός συγκεκριμένου Πελάτη ή Επαγγελματία μετά από επαρκή αποκάλυψη του σκοπού για τον οποίο η επικοινωνία αυτή προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του Beautly σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

η) θα εμφανισθεί προσηκόντως και εγκαίρως κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία και ώρα του ραντεβού με τον Επαγγελματία. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προβλέπει ότι δεν μπορεί να εμφανισθεί στο ραντεβού, υποχρεούται να ενημερώνει προς τούτο, τουλάχιστον προ 24 ωρών τον Επαγγελματία και/ή το Beautly. Ο πελάτης δεν δικαιούται να δώσει τα στοιχεία του στον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ και/ή να συναινέσει σε ραντεβού μαζί του εκτός της πλατφόρμας Beautly, καθότι παραβιάζονται οι όροι της παρούσας με τέτοιο τρόπο και το Beautly δικαιούται σε τέτοια περίπτωση να διαγράψει το προφίλ του χρήστη/επισκέπτη, να αναζητήσει εύλογη αποζημίωση από τη ζημία που υπέστη και να πράξει κάθε νόμιμη ενέργεια προς διαφύλαξη των συμφερόντων του.

6. Δικαιώματα του Beautly

6.1. Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη και ο Πελάτης αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί έναντι του Beautly οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

6.2. Περαιτέρω, το Beautly δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση, ή/και να διαγράφει το λογαριασμό του Πελάτη, εφόσον κρίνει ότι ο Πελάτης παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου αλλά και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στον όρο 12 κατωτέρω.

6.3. Το Beautly έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου. Το Beautly ενθαρρύνει κάθε Πελάτη να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης, καθώς και την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκονται μόνιμα αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Beautly. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Beautly και τις Υπηρεσίες του. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Beautly και τις Υπηρεσίες του, μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

6.4. Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη κατά την διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας προκειμένου να αποτυπώσει τη γνώμη του πελάτη σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω μίας σύντομης αξιολόγησης.

6.5. Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά και να παρακολουθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση και σε περίπτωση που τη θεωρεί πλαστή ή ανάρμοστη να διαγράφει την αξιολόγηση και τα σχετικά σχόλια.

Πιο συγκεκριμένα σε περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση έχει τεθεί, ενώ παράλληλα δεν συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω όρους, το Beautly διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης ή τροποποίησης της αξιολόγησης.

- Ο πελάτης έχει ολοκληρώσει την υπηρεσία προς αξιολόγηση

- Η αξιολόγηση δεν περιέχει υβριστικούς ή συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς

- Σε περιπτώσεις αρνητικής αξιολόγησης, περιλαμβάνεται σαφής αιτιολόγηση (Ασαφείς θεωρούνται οι μονολεκτικές αξιολογήσεις και η χρήση χαρακτηρισμών χωρίς αιτιολόγηση)

- Η αξιολόγηση αφορά τις υπηρεσίες που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των περιγραφόμενων από τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπηρεσιών

- Η αξιολόγηση καταχωρείται εντός  μηνών από την στιγμή που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

6.7 Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη κατά την διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας προκειμένου να αποτυπώσει τη γνώμη του πελάτη σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω μίας σύντομης αξιολόγησης.

6.8. Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να αναρτά στην Ιστοσελίδα αξιολογήσεις της Υπηρεσίας του Επαγγελματία που καταχωρούνται από τους Πελάτες. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω βαθμολόγησης στην κλίμακα 1 έως 5, όπου 1 είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και 5 η υψηλότερη, και με δημοσίευση σχολίων.

6.9. Το Beautly έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και τρίτα πρόσωπα της αρεσκείας του για την εκπλήρωση των με την παρούσα απορρεόντων υποχρεώσεων του.

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

7.1. Του Πελάτη: Καθώς τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε μία αίτηση για ραντεβού με ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ δεν ανήκουν στο Beautly, ο Πελάτης εκχωρεί μία καθολική, συνεχή, αμετάκλητη και άνευ ανταλλάγματος εξουσιοδότηση, έτσι ώστε το Beautly να μπορεί να κάνει χρήση αυτών για οποιονδήποτε σκοπό.

7.2. Του Beautly: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, εφαρμογών, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, εικόνων φόντου, εικονιδίων, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων (μεταξύ άλλων του παρόντος), λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα του Beautly, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στο Beautly ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από το Beautly για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την Ιστοσελίδα και το λογισμικό της πλατφόρμας του Beautly. Ο Πελάτης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Beautly και των τυχόν τρίτων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

Το Beautly χορηγεί στον Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων των απλών επισκεπτών της Ιστοσελίδας) ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Ιστοσελίδας και τις Υπηρεσίες του Beautly αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον Πελάτη αποτελούν ιδιοκτησία του Beautly και των δικαιοδόχων του.

8. Αποζημίωση

Ο Πελάτης συμφωνεί πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα το Beautly για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθεί το Beautly εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν υπαίτια αντισυμβατική, παράνομη ή κακόπιστη συμπεριφορά του Πελάτη. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη το Beautly ή τρίτος που στρέφεται εναντίον του Beautly εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε αντισυμβατικής ή παράνομης πράξης ή παράλειψης, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, όπως επίσης εξαιτίας συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες και Εργασίες που αναρτά ο Πελάτης στην Ιστοσελίδα του Beautly κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

9. Περιορισμός ευθύνης

Πέραν όσων επιφυλάξεων έχουν διατυπωθεί σε άλλα σημεία των παρόντων Όρων Χρήσης, αναφορικά με τον περιορισμό της ευθύνης του Beautly, ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται επίσης ότι:

9.1. Το Beautly δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Πελάτης η οποία μπορεί να απορρέει είτε από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών του Beautly είτε από τη σχέση του με τον Επαγγελματία, η οποία θα έχει συναφθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλειες ή ζημίες οι οποίες είναι προσωπικές ή επιχειρηματικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή που οφείλονται σε μόνιμη ή προσωρινή παύση της παροχής των Υπηρεσιών) και οι οποίες σχετίζονται με έσοδα, πληροφορίες, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου το Beautly έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

9.2. Το Beautly δεν επιθυμεί και δεν δύναται να εμπλέκεται σε συναλλαγές μεταξύ του Πελάτη και του Επαγγελματία, ακόμα και εάν ο Πελάτης βρίσκεται σε διαμάχη με τον Επαγγελματία ή τους προστιθέντες του. Με κανένα τρόπο το Beautly, όπως και οι αντιπρόσωποι και υπάλληλοι του, δεν είναι υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες οποιασδήποτε φύσεως και τύπου, γνωστές ή άγνωστες, αναμενόμενες ή αναπάντεχες, φανερές ή κρυφές, οι οποίες προκύπτουν ή συνδέονται με τη διαμάχη.

9.3. Το Beautly δεν εγγυάται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή μεταδίδονται προς τους Πελάτες μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, email, ή αλληλογραφίας, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Το Beautly δεν είναι υπεύθυνο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του.

9.4. Ε-mails ή άλλες μορφές επικοινωνίας που παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών που παρέχονται από Πελάτες ή Επαγγελματίες δεν υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Beautly καθώς αποστέλλονται αυτόματα, χωρίς τον πρότερο έλεγχο και επεξεργασία του περιεχομένου τους, και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή/και πεποιθήσεις του Beautly. Επομένως, το Beautly δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν από επικοινωνίες μέσω e-mails που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά. Επίσης, τα e-mails που αποστέλλονται από Επαγγελματίες προς τους Πελάτες δεν υπόκεινται σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Beautly.

9.5. Παρότι το Beautly λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να εξακριβώσει το περιεχόμενο που παρέχεται από και προς τους Πελάτες, το Beautly δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτό ή για τυχόν παραλείψεις που αυτό εμπεριέχει.

9.6. Το Beautly δεν εγγυάται ως προς την ημέρα ή την ώρα που θα απαντηθεί οποιοδήποτε email, τηλεφωνική επικοινωνία, μήνυμα ή άλλης μορφής επικοινωνία που έχει ως αποδέκτη το Beautly.

9.7. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, το Beautly δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου του Beautly.

10. Συνδέσεις σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών

Ο Ιστότοπος αυτός μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας. Το Beautly ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Το Beautly δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή οποιονδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που βρέθηκαν εκεί, ή οποιονδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

11. Διαφορές

11.1. Εάν ο Πελάτης εμπλακεί σε διαφορά/διαφωνία με κάποιον Επαγγελματία, ο Πελάτης θα πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφορά/διαφωνία απευθείας με τον Επαγγελματία και να ενημερώσει το Beautly σχετικά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.

11.2. Το Beautly, κατά την αποκλειστική του κρίση και διακριτική ευχέρεια, και χωρίς καμία νομική υποχρέωση, δύναται να διερευνήσει οποιεσδήποτε καταγγελίες έχουν υποβληθεί από τον Πελάτη ή τον Επαγγελματία και δύναται να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτημα με όλους τους αντισυμβαλλόμενους. Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας διερεύνησης καταγγελίας το Beautly δύναται να αποφασίσει ένα από τα ακόλουθα:

α) Ο Πελάτης ή/και ο Επαγγελματίας μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του Beautly.

β) Το Beautly θα αναστείλει την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών του προς τον Πελάτη ή/και τον Επαγγελματία για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την κρίση και διακριτική ευχέρεια του Beautly.

γ) Το Beautly θα διακόψει την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών του προς τον Πελάτη ή/και τον Επαγγελματία και θα τους διαγράψει οριστικά από την βάση δεδομένων του. Το Beautly έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες ή για απώλειες που μπορεί να του έχουν παρανόμως προκληθεί ως αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης.

Το Beautly δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αξιώσεις (ανεξάρτητα από το εάν αυτές είναι ποινικές, έμμεσες ή παρεπόμενες) που προκύπτουν από ή οι οποίες σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με μια τέτοια διαφορά μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία.

12. Διακοπή και τερματισμός λειτουργίας

12.1. Το Beautly διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να διακόψει οριστικά τις Υπηρεσίες που προσφέρει στον Πελάτη και να τον διαγράψει από την βάση δεδομένων του, εάν έχει ισχυρές και έγκυρες ενδείξεις πως ο Πελάτης έχει αθετήσει σε ουσιαστικό βαθμό τους παρόντες Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία.

12.2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση, αμέσως, μετά από γραπτή προειδοποίηση, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος διαπράττει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

12.3. Εάν η Υπηρεσία έχει ανασταλεί ή διακοπεί, σύμφωνα με την παράγραφο 12, ο Πελάτης δεν μπορεί να συνεχίσει να αιτείται ραντεβού με ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

13. Πληρωμές

Το Beautly παρέχει τις υπηρεσίες του στους Πελάτες δωρεάν.

14. Συναλλαγές μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

Ο Πελάτης επιλέγει και συμβάλλεται με τον Επαγγελματία ερχόμενος σε απευθείας επαφή μαζί του. Το Beautly με κανέναν τρόπο δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που προκύπτουν από τις συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων Πελατών και Επαγγελματιών, αλλά μόνο διευκολύνει τις συμφωνίες αυτές με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι αντισυμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν.

15. Τελικές διατάξεις

15.1. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

15.2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν το Beautly δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχει στη διάθεσή του το Beautly βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

15.3. Η σύμβαση με το Beautly αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Πελάτη και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν το Beautly και τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Πελάτης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του Beautly, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Πελάτης επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών.

15.4. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με το Beautly, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@beautly.gr

15.5. Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση, σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας, διαμεσολάβησης ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

15.6. Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

15.7. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

15.8. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015 και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει οποιαδήποτε διαφορά με το Beautly και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για την  εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

15.9 Σε κάθε περίπτωση αρμόδια θεωρούνται τα Δικαστήρια Αθηνών προς επίλυση διαφορών γενομένων από τους παρόντες όρους χρήσης.